FANDOM


Hraniční kámen
BoundaryStoneX
BoundaryStone

Vyráběno v

Kamenictví

Nutno k vynalezení

N/A

Cena

Stonex1

Možné jeskyně

Tunnel Tiny Small Medium Large

Energie

Úroveň 0

"Pro trpaslíky je velmi důležitý jejich majetek a také to, jak ho co nejlépe ochránit. Hraničními kameny lze vyznačit rozlehlou oblast a pokud jsou umístěny šikovně, mohou také včas varovat před narušiteli. Trpaslíci mohou používat jen viditelné zdroje a tak rozmísti své hraniční kameny moudře."

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.